บทบาทหน้าที่ของเรา

-เป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวมตามหลักธรรมาภิบาล

-ปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของตนเองและเพื่อนนักเรียนด้วยกัน โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยและสันติวิธี

-ชักชวนเพื่อนนักเรียนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

-สืบสานความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ

-เป็นผู้นำในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม

-ดูแลสุข และทุกข์ของนักเรียน และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

-ประสานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าที่นักเรียนควรได้รับ

-รับผิดชอบงานและกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้

-คิดริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ และสามารถปฏิบัติได้จริง และส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียน

-วางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับครูที่ปรึกษา

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s