รูปภาพการรับการประเมิณโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน วัน ที่ 24 สิงหาคม 2555 ชุดที่ 2

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

แจ้งข่าว สภานักเรียนโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์

จากการประเมิณสภานักเรียนดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรากฎว่า  สภานักเรียน โรงเรียน อุ่มเหม้าประชาสรรค์ ได้เป็นตัวแทนของสภานักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพร้อมที่จะประเมินสภานักเรียนระดับประเทศของ สพฐ. ในระหว่างวันที่  20-24  สิงหาคม  2555  ต่อไป

( สภานักเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์พร้อมที่จะได้รับการประเมินในระดับประเทศ)

แจ้งข่าวสภา อมป.

เรามีค่ายที่ต้องออก ช่วยโรงเรียนอื่นๆ นะครับ

1. 21 กรกฏาคม 2555  ไป ณ โรงเรียนศรีโพนทองนางิ้ว อ. นาแก สพป. นครพนม เขต  1

2. 27-29 ก.ค. 2555 ค่ายสภานักเรียน ของ สพป. นครพนม เขต 1 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อ. เมือง จ.นครพนม

3.  2 – 4 สิงหาคม 2555 ค่าย ณ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สพม. เขต 22 อ. ศรีสงคราม จ. นครพนม

เตรียมตัว เตรียมใจให้พร้อมนะครับ เพื่ออะไรดีๆ ครับ

เธอคือผู้เสียสละ เมล็ดแห่ง อุ่มเหม้า

ค่าย ภายนอกครั้งที่ 2 สำหรับสภานักเรียน 2555

จัดค่ายที่โรงเรียนโคกส่าวงประชาสรรค์ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ระหว่างวันที่  1 – 3 มิถุนายน  2555

ออกเดินทาง 06.00 น. ของวันที่ 1 มิถุนายน 2555

เตรียมสัมภาระส่วนตัวให้พร้อม

สำหรับตัวและหัวใจ คงพร้อมกันแล้วนะครับ

เราจะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่

แสงแห่งความหวัง

เราจะเปรียบเทียบคนที่ทำงานในสภานักเรียนของเราเหมือนแสงเทียนแสงนี้

ในการทำงานของสภานักเรียนเรานั้นแต่ละคนก็เปรียบเสมือนแสงเทียนเพียงหนึ่งแสง
ถ้าเราทำงานอยู่คนเดียวเราก็มีเพียงแสงเดียวมันก็ไม่สว่าง
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แสงเทียนทุกแสงมาอยู่ร่วมกันและทำงานด้วยกัน
แสงเทียนแต่ละแสงช่วยกันเปล่งแสงออกมารับรองว่า ณ ตรงที่เราทำงานนั้นก็จะสว่างไสวไปด้วยแสงเทียน…..ถ้าทุกคนช่วยกันงานก็สำเร็จและผลงานก็จะออกมาดีเยี่ยมเลยครับ

 

 

 

การทำให้เด็กกล้าแสดงออก

หลายคนหลายที่หลายถิ่นอาจบอกว่าทำยาก
แต่อุ่มเหม้าเราทำได้ ถ้าใครไม่เชื่อดูภาพต่อไปนี้นะครับ

นี่เป็นภาพของน้องค่าย ที่แต่งตัวเพื่อประกวดในงานวัด(ในค่ายของเรา)
เด็กๆทุกคนที่ผ่านค่ายเราล้วนแล้วแต่กล้าแสดงออกทั้งสิ้น
แต่เป็นการแสดงออกในทางที่ดี….

ปณิธาณ ความหวัง และความตั้งใจของสภานักเรียนเรา

“เราร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่”

และนี่ก็เป็นภาพแห่งความประทับใจของเราที่ได้ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกถึงความรักที่มีต่อคุณครู ที่อื่นอาจทำไม่ได้เหมือนเรา แต่อุ่มเหม้าเราทำได้